CENNÍK

Cena je 50 eur/ noc/ apartmán

Prístelka za 10 eur

Pri týždňovom pobyte ponúkame 20% zľava (t.j. 40 eur/noc/apartmán)